กิ๊บเก๋เมล็ดข้าวเปลือก ไอเดียสร้างสรรค์งานศิลป์ 

  หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เมล็ดข้าวร่วงหล่นมากมายดูไร้ค่า แต่ด้วยไอเดียของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๔ นำมาสู่งานหัตถกรรมที่สวยงามในชื่อว่า "วิจิตรรวงทอง" วิธิการโดยนำเมล็ดข้าวเปลือก เมล็ดข้าวลีบมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับตกแต่ง เช่น กิ๊บติดผม หมวก กรอบรูป ดอกไม้ประดิษฐ์ และเข็มกลัด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สิ่งที่ถูกมองข้าม